اینستاگرام مارکتینگ

 • بررسی پیج های رقیب
 • کپشن نویسی
 • استخراج هشتگ عمومی هدفمند
 • استخراج هشتگ تخصصی هدفمند
 • آنالیز رقیب
 • نوشتن بایوی مناسب
 • طراحی لندینگ پیج برای لینک بایو
 • افزایش تعامل
 • پاسخ دادن به دایرکت ها
 • دیزاین و طراحی پیج
 • طراحی محتوای پیج
 • آنالیز تخصصی آمارها
 • ایده پردازی محتوا