طراحی سایت

پکیج برنز
تومان 7
میلیون
 • نیازسنجی و شناخت مشتری
 • بررسی رقبا
 • انتخاب قالب مناسب
 • راه اندازی اولیه
 • طرح بندی استاندارد و ریسپانسیو
 • ورود اطلاعات و صفحه آرایی
 • آموزش و تحویل نهایی
 • یک ماه پشتیبانی رایگان قوی
 • تولید محتوای متنی اولیه مورد نیاز سئو محور
 • تولید تصاویر مورد نیاز مانند عکس، فیلم و بنر

طراحی سایت

پکیج نقره ای
تومان 8
میلیون
 • نیازسنجی و شناخت مشتری
 • بررسی رقبا
 • انتخاب قالب مناسب
 • راه اندازی اولیه
 • طرح بندی استاندارد و ریسپانسیو
 • ورود اطلاعات و صفحه آرایی
 • آموزش و تحویل نهایی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان قوی
 • تولید محتوای متنی اولیه مورد نیاز سئو محور
 • تولید تصاویر مورد نیاز مانند عکس، فیلم و بنر
پیشنهاد ویژه

طراحی سایت

پکیج طلایی
تومان 12
میلیون
 • نیازسنجی و شناخت مشتری
 • بررسی رقبا
 • انتخاب قالب مناسب
 • راه اندازی اولیه
 • طرح بندی استاندارد و ریسپانسیو
 • ورود اطلاعات و صفحه آرایی
 • آموزش و تحویل نهایی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان قوی
 • تولید محتوای متنی اولیه مورد نیاز سئو محور
 • تولید تصاویر مورد نیاز مانند عکس، فیلم و بنر