طراحی سایت

شخصی / شرکتی
تومان 7
میلیون
 • نیازسنجی و شناخت مشتری
 • بررسی رقبا
 • انتخاب قالب مناسب
 • راه اندازی اولیه
 • طرح بندی استاندارد و ریسپانسیو
 • ورود اطلاعات و صفحه آرایی
 • آموزش و تحویل نهایی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان قوی
وردپرس

طراحی سایت

وبلاگی / خبری
تومان 8
میلیون
 • نیازسنجی و شناخت مشتری
 • بررسی رقبا
 • انتخاب قالب مناسب
 • راه اندازی اولیه
 • طرح بندی استاندارد و ریسپانسیو
 • ورود اطلاعات و صفحه آرایی
 • آموزش و تحویل نهایی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان قوی
وردپرس

طراحی سایت

آموزشی / فروشگاهی
تومان 12
میلیون
 • نیازسنجی و شناخت مشتری
 • بررسی رقبا
 • انتخاب قالب مناسب
 • راه اندازی اولیه
 • طرح بندی استاندارد و ریسپانسیو
 • ورود اطلاعات و صفحه آرایی
 • آموزش و تحویل نهایی
 • سه ماه پشتیبانی رایگان قوی
وردپرس